top of page

MISJA  SZKOŁY

IMG_0072small.jpg

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wisława Szymborska

 

Szkoła została założona w 2019 r. przez Agnieszkę Korniluk-Iwańczuk (dyrektor artystyczny)

i Renatę Rams (dyrektor szkoły). Powstanie szkoły było następstwem wielu wspólnych projektów edukacyjnych od 2008 r. jak np. kluby polskie w bibliotece i kościele. Społeczność polska w Tunbridge Wells zaangażowała się w otworzenie placówki.

 

W pierwszym roku szkolnym placówka miała 50 uczniów i ta liczba utrzymuje się obecnie.

Trudnym okresem był dla szkoły czas pandemii, który nastąpił szybko po otwarciu szkoły. Liczne ograniczenia covidowe spowodowały wprowadzenie nauczania zdalnego oraz zwiększenie i zróżnicowanie wykorzystywanych technologii komputerowych.

 

Kadra nauczycielska za pośrednictwem Polskiej Macierzy Szkolnej, ORPEG i innych organizacji edukacyjnych podnosi swoje kwalifikacje i rozwija umiejętności nauczycielskie.

 

Misją szkoły jest nie tylko nauczenie dzieci poprawnego pisania i wysławiania się w języku polskim, ale również przyswojenie wiedzy o Polsce: geografii, historii, sztuce oraz polskich tradycjach. Dużą rolę w procesie nauczania w naszej szkole odgrywa nauka czytania i promowanie go zarówno w szkole np. spotkania z pisarzami tj. Wojciech Filaber i Michał Rusinek, jak i poza szkołą np. poprzez korzystanie ze szkolnej biblioteki. W ten sposób dzieci mają możliwość pewniej i śmielej mówić po polsku, oraz kierować się w życiu wartościami, które kręują m.in. patriotyzm i pewność siebie. Istotnym elementem w nauczaniu w naszej szkole jest celebrowanie dwujęzyczności, multikulturowości oraz wzmacnianie tożsamości uczniów jako współczesnych obywateli świata. W szkole uczniowie są także przygotowywani do egzaminów GCSE i Alevel.

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby tworzyć atmosferę zabawy i wykorzystywać elementy dramy, muzyki i plastyki do kreatywnego nauczania. W ten sposób powstaje bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach szkoły i łatwiej zapamiętują przekazywane im treści. W naszej szkole jest podział na klasy ze względu na wiek, a wspólne spotkania podczas apeli okolicznościowych i ważnych wydarzeń np. świąt tworzą nowe znajomości i pozwalają dzielić się swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami. Brak zastosowania systemu oceniania w trakcie lekcji wzmacnia motywację i zachęca uczniów do nauki.

Wierzymy, że w ten sposób nasza szkoła jest miejscem przyjaznym dla dzieci i rodziców oraz całej społeczności lokalnej. Uczniowie mogą wykazać się własnymi zdolnościami, zdobywać wiedzę o Polsce i jej kulturze oraz relaksować się biorąc udział w grach, zabawach i przedstawieniach. Dorośli natomiast angażując się w projekty szkoły, dopełniają proces nauczania i wzmacniają poczucie tożsamości narodowej.

rena autograf 001.png
JAK DZIAŁAMY?

Polska Szkoła w Tunbridge Wells funkcjonuje 2 razy w miesiącu od 9.30-13.30 w Kent Skinners Academy w Tunbridge Wells. Terminy zajęć widoczne są w zakładce "życie szkoły".

Zajęcia opierają się na podstawie programowej z Polski , ale układamy sami program nauczania . Trzy godziny zajmują nam zajęcia z polskiego , elementów z historii i geografii , a na czwartej lekcji mamy zawsze jakiś wspólny temat z zagadnień kultury , tradycji Polski powiązany z dwujęzycznością naszych uczniów.

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wplacenie na konto szkoły 30 funtów wpisowego oraz czesnego. Za każdą sobotę pobieramy opłate 20 funtów , płatne z góry za semestr. Jeśi są problemy
z płatnością to proszę zwrócic się do dyrektora szkoły w celu rozłożenia na raty.

Semestr 1 - 160 funtów

Semestr 2 - 120 funtów

Semestr 3 - 160 funtów

W roku szkolnym 2021/22 otworzyliśmy oddział przedszkolny dla wsystkich dzieci od 0 do 4-go roku życia.

zajęcia przedszkolne trwają od 9:30 do 10:30, kosztują 5 funtów za godzinę i odbywają się w tych samych dniach co zajęcia szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Rams

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

mgr Agnieszka Korniluk-Iwańczuk

Klasy

KLASA przedszkolna

nauczyciel Alina Sekula

Klasa zerówkowa 

Nauczyciel mgr Marta Cichecka

Asystent Nauczyciela mgr Katarzyna Chermanowicz

 

KLASA 1-2

Nauczyciel mgr Luiza Augustyniak

Asystent Nauczyciela Alina Sekula

KLASA 3

Nauczyciel mgr Agnieszka Korniluk-Iwańczuk

 

KLASA 4-5

Nauczyciel mgr Renata Rams

Asystent Nauczyciela mgr Elżbieta Ugarow

mgr Monika Kanecka

KLASA  GCSE

Nauczyciel mgr Renata Rams

PODRĘCZNIKI

KLASA "Zerówka"

Elementarz Aleksandra Plec

Klasa 1-2

Podręczniki wydawnictwa SEN 

Klasa 3

Podręczniki wydawnictwa SEN 

Klasa 4

"Zanim zadzwoni dzwonek" PMS

Klasa 5

"Od dzwonka do dzwonka" PMS

Klasa GCSE

Nowe Tematy PMS

 Nasza szkoła  otrzymała wsparcie finansowe z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”  w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020r.
Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prowdzenia szkoły. Dziękujemy!
logo podstawowe NEW_color_blue_01.png
wspolnota-polska-249x300.png
bottom of page